موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

فرزندپروری با تاکید بر هیجانات
ویژه عموم

مدرس دوره: آقای دکتر رضا گرجی -

هزینه دوره
1,380,000 ریال

سرفصل دوره:
46 دقیقه

بخش اول: عوامل موثر در تربيت فرزند
16دقیقه و 27 ثانیه
بخش دوم: ويژگي هاي والد موفق
16دقیقه
بخش سوم: سبک هاي فرزندپروري
8دقیقه
بخش چهارم: از چه زماني فرزندپروري شروع مي شود
7دقیقه

طراحی سایت