اولين دوره قصه درمانی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/11/13
طول دوره 8ساعت
توضیحات

8-16 ساعت برگزاری

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر کارینه طهماسیان
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,920,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت