اولين دوره مداخله روانشناختی در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1393/10/26
طول دوره 8ساعت
توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر مجید محمود علیلو
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,150,000 ریال
تخفیف --
محتوا

هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و راه کارهای عملی مداخله در خیانت های زناشویی است. این دسته از اختلال ها، گستره وسیعی از اختلال های روانشناختی محسوب می شوند که هر کدام به نحوی سلامت روانی و کل زندگی زوجین و فرزندان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. خلاء راه کارهای رواندرمانی موثر باعث شده است که این مشکلات بار سنگینی بر سیستم بهداشت و درمان خانواده و به تبع آن جامعه تحمیل کنند؛ اقداماتی که در عین حال هیچ کمکی به حل مشکلات آنها نخواهد کرد. معرفی رویکردی کارآمد و ساده برای دست اندرکاران خدمات درمانی یک ضرورت محسوب می شود؛ کاری که در این کارگاه صورت خواهد گرفت.

طراحی سایت