اولین دوره واقعیت درمانی - 50% تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/05/31
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8 هزینه اصلی این کارگاه 1920000ریال می باشد که با 50 درصد تخفیف 96 هزار تومان محاسبه خواهد شد.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر تقی پورابراهیم (استاديار دانشگاه شهيد بهشتي )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 960,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت