اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست های شخصیت MMPI و NEO با 50 درصد تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/06/16 الی 1396/06/17
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سمیه کهدوئی دکترای روانسنجی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,920,000 ریال
تخفیف --
محتوا اشنابی شرکت کنندگان با فرم کوتاه و بلند neo و mmpi مقیاس .نمره گذاری و تفسیر
طراحی سایت