"تفسیر و گزارش نویسی نقاشی کودک, نوجوان و بزرگسال"

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/07/27
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر بنفشه فرزین راد (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,920,000 ریال
تخفیف --
محتوا أجراي ازمونهاي نقاشي،بررسي تعارضات و پسيكوپاتولوژي هاي پنهان، نوشتن گزارش جامع:پيشنهادات تشخيصي و پلانهاي درماني مؤثر - آشنايي با اهميت نقاشي، بررسي تمام كدهاي قابل تفسير، جمع بندي كدها و نوشتن گزارش
طراحی سایت