اولين دوره تحلیل رفتار کاربردی (ABA) با ۵۰% تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/08/03 الی 1396/08/04
طول دوره 16ساعت
توضیحات

ساعت برگزاری ۸ الی ۱۶

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر سعید رضایی دکتری روانشناسی کودکان استثنائی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,920,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت