اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت با ۵۰% تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/09/08
طول دوره 4ساعت
توضیحات ساعت برگزاری ۱۶:۱۵ الی ۲۰ شب
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سمیه کهدوئی دکترای تخصصی روانسنجی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 480,000 ریال
تخفیف --
محتوا کسب مهارت دانشجویان در اجرا و نمره گذاری تست ترسیمی بندرگشتالت جهت تشخیص آسیبهای مغزی و مشکلات دیداری حرکتی ......... معرفی آزمون بندرگشتالت حیطه های کاربردی این ازمون شرایط اجرا و دستورالعمل اجرای تست نمره گذاری خطاها در بندر گشتالت تفسیر و نمره برش
طراحی سایت