"تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی"

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1396/10/30
طول دوره 4ساعت
توضیحات ساعت 16 الی 20
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر ابوالفضل محمدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 0 ریال
تخفیف --
محتوا • آشنايي با رويكردها در روان درماني • آشنایی با میزان اثربخشي انواع رواندرمانيها • آشنایی با رواندرمانیهای مبتني بر پژوهش در اختلالهاي رواني • آشنايي با حوزه هاي كاربرد رفتاردرماني شناختي و تحولات اخير در اين حوزه
طراحی سایت