موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

دهمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/02/18 الی 1397/02/20
طول دوره 24ساعت
توضیحات این دوره با case presentation برگزار می گردد. این دوره پپیش نیاز ترجیحی کلیه کارگاه های دکتر محمدعلی بشارت می باشد. ساعت برگزاری این کارگاه روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه 8 الی 16 می باشد.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 7,700,000 ریال
تخفیف --
محتوا هدف اصلي اين کارگاه، آشنايي کارآموزان با اصول، مفاهيم و راه کارهاي درمان رفتاري- سيستمي- تحليلي اختلال هاي اضطرابي، وسواسي و نشانه هاي بدني شامل وسواس فکري- عملي، اختلال وحشتزدگي، وسعت هراسي، اضطراب تعميم يافته، اضطراب اجتماعي، و نشانه هاي بدني شامل اختلال تبديل و خودبيمار پنداري است. در اين کارگاه، اصول و مفاهيم درمانگري رفتاري- سيستمي- تحليلي ضمن پرزنت جلسات درماني مراجعان، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.
طراحی سایت