اولين دوره درمان شناختی رفتاری انواع خودکشی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/03/03
طول دوره 8ساعت
توضیحات

ساعت 16-8 به دلیل تداخل کارگاه با ماه مبارک رمضان از پذیرایی و ناهار معذوریم.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر لادن فتی (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ایران )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,300,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت