هشتمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/11/18 الی 1397/11/19
طول دوره 16ساعت
توضیحات 8-16 ساعت برگزاری
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر زهره عباسی (دکتری روانشناسی)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 4,600,000 ریال
تخفیف --
محتوا 1-تئوریهای رشد جنسی 2- تقسیم بندی مشاوره 3- موارد مربوط به مشاوره کودکان 4- با کودک چگونه در مورد مسائل جنسی صحبت کنیم. 5- مسائل دوره نوجوانی 6- بلوغ 7- مشاوره جنسی نوجوان واصول آن
طراحی سایت