اولین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی (ADHD)

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/05/17 الی 1397/05/19
طول دوره 24ساعت
توضیحات ساعت 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر زهره عباسی دکتری روانشناسی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 6,900,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت