پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/07/19 الی 1397/07/20
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت برگزاری 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 4,600,000 ریال
تخفیف --
محتوا پنجمین دوره درمان خیانت های زناشویی با روش ترکیبی شناختی رفتاری و بینش مدار هدف: خیانت در روابط آسیب ها و اثرات مخربی بر سلامت زوج.سلامت رابطه و سلامت خانواده ها دارد. در این کارگاه افراد آموزش می بینند چطور این زوجها را ارزیابی و براساس ارزیابی در رابطه مداخله کنند. سرفصل.تعریف خیانت توجه به مولفه های فرهنگی ارزیابی و فرموله کردن طراحی روند درمان مداخلات روان شناختی در 3 مرحله. مرحله اول.کنترل آسیب و تنظیم هیجلن مرحله دوم.بررسی عوامل مداخله گر مرحله سوم.فرایند بخشش
طراحی سایت