موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

سومین دوره واقعیت درمانی -50 درصد تخفیف

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/11/04 الی 1397/11/05
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت برگزاری 8-16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سمیه کهدوئی دکترای روانسنجی و دارنده گواهینامه واقعیت درمانی از موسسه ویلیام گلاسر
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,300,000 ریال
تخفیف --
محتوا واقعیت درمانی بر این فرض استوار است که ما در برابر رفتاری که انتخاب می‌کنیم، مسئولیم، به دلیل این که تمامی مشکلات ما در زمان حال وجود دارند. واقعیت درمانی زمان بسیار اندکی را به گذشته اختصاص می‌دهد. گلاسر معتقد است که تنها چیزی که ما قادریم آن را کنترل کنیم رفتار کنونی ماست. ممکن است که گذشته در آنچه هم اکنون هستیم تاثیرگذار بوده باشد اما ما قربانی گذشته نیستیم مگر این که خود اینگونه انتخاب کنیم. هدف از این دوره آشنایی با رویکرد واقعیت درمانی و تکنیک های آن است. انتظار مي رود در پايان دوره، كارآموزان با تکنیک های واقعیت درمانی و اصول دهگانه تئوری انتخاب آشنا شوند.مفاهیم تئوری انتخاب ،ماشین رفتار ،نیازهای اساسی را درک کرده بتوانند از آن در ساختار مشاوره استفاده کنند. استفاده های تئوری انتخاب در مشاوره، روابط بین فردی، فرزند پروری، مدرسه و مدیریت راهبرانه را بیاموزند و بتوانند بر این اساس جلسات مشاوره را مدیریت کنند
طراحی سایت