اولین دوره زوج درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1393/12/07 الی 1393/12/08
طول دوره 16ساعت
توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر عبداله امیدی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,600,000 ریال
تخفیف --
محتوا هدف این دوره آموزش مهارت های عملی و مبانی نظری درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (Acceptance and Commitment Therapy که به اختصار ACT نامیده می شود، در درمان زوج می باشد. از آنجایی که این رویکرد جدید بوده و مبتنی بر شواهد بالینی و کوشش های کنترل شده تجربی است و از نظر اقتصاد درمان نیز مقرون به صرفه می باشد لازم است که درمان گران این حیطه، با آن آشنا گردند.
طراحی سایت