اولين دوره پیشگیری از آسیب های طلاق در کودکان

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/07/03 الی 1397/07/05
طول دوره 18ساعت
توضیحات

ساعت 14-8

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر کارینه طهماسیان (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 5,180,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت