اولین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1397/06/15 الی 1397/06/16
طول دوره 16ساعت
توضیحات 8-16 ساعت برگزاری
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر فرشته موتابی دکترای روان‌شناسی بالینی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 4,600,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت