موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

دومین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/02/20
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8 به دلیل تداخل کارگاه با ماه مبارک رمضان از پذیرایی و ناهار معذوریم.
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر لادن فتی (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ایران )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,970,000 ریال
تخفیف --
محتوا ساعت 16-8--- به دلیل تداخل این کارگاه با ماه مبارک رمضان از پذیرایی و ناهار معذوریم
طراحی سایت