سومین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/07/10
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر لادن فتی (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ایران )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,970,000 ریال
تخفیف --
محتوا آشنایی با انواع کمالگرایی سالم و مرضی- ارزیابی کمال گرایی-- استفاده از فنون شناختی رفتاری درمان کمال گرایی مرضی
طراحی سایت