اولين دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان -ویژه عموم

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/03/19
طول دوره 4ساعت
توضیحات

به این دوره گواهینامه تعلق نمی گیرد.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای فرشاد رضایی نامدار
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 500,000 ریال
تخفیف --
محتوا

هدف اصلي كارگاه "تربیت جنسی کودک"، آشنايي كارآموزان با مراحل تربیت جنسی کودک برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی و مهارت های اجتماعی مرتبط با تربیت جنسی و نحوه مدیریت رفتارهای جنسی کودکان (خود ارضایی) و اشاره ای به دوران بلوغ و نوجوانی می باشد.

طراحی سایت