اولین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/11/18
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر حسن حمیدپور (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,970,000 ریال
تخفیف --
محتوا آشنایی با مفهوم اضطراب امتحان, مبانی رفتاری و شناختی و تکنیک های رفتاری شناختی برای اضطراب امتحان
طراحی سایت