اولین دوره زوج درمانی هیجان مدار

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/09/13 الی 1398/09/15
طول دوره 24ساعت
توضیحات ساعت 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 8,900,000 ریال
تخفیف --
محتوا درمان هیجان مدار یک رویکرد کوتاه مدت و ساختارمتد به زوج درمانی است که در دهه ۸۰ توسط جانسون و گرینبرک تدوین شد. این رویکرد در جهت بازسازی تجارب عاطفی برای بازسازی تعاملات استفاده می شود.
طراحی سایت