سومین دوره قصه درمانی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/12/01
طول دوره 6ساعت
توضیحات 8-14 ساعت برگزاری
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر کارینه طهماسیان
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,230,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت