اولین دوره آسیب شناسی و مصاحبه بالینی کودکان

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/07/10 الی 1398/07/25
طول دوره 24ساعت
توضیحات 8-14 ساعت برگزاری این کارگاه در تاریخ های 10 و 11 و 24 و 25 مهر برگزار خواهد شد
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر کارینه طهماسیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 8,900,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت