دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/11/25
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت برگزاری 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سمیه کهدوئی دکترای تخصصی روانسنجی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,970,000 ریال
تخفیف --
محتوا کسب مهارت دانشجویان در اجرا و نمره گذاری تست ترسیمی بندرگشتالت جهت تشخیص آسیبهای مغزی و مشکلات دیداری حرکتی ......... معرفی آزمون بندرگشتالت حیطه های کاربردی این ازمون شرایط اجرا و دستورالعمل اجرای تست نمره گذاری خطاها در بندر گشتالت تفسیر و نمره برش
طراحی سایت