اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/07/29
طول دوره 4ساعت
توضیحات ساعت 18-14
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر شکوه نوابی نژاد دکتری رشته روانشناسی مشاوره (دانشگاه ایالتى نبراسکا)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,480,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت