سومين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1398/10/12 الی 1399/04/27
طول دوره 80ساعت
توضیحات این دوره باCase Presentation برگزار می شود . زمان برگزاری روزهای پنجشنبه ساعت 8 الی 16. لازم به ذکر است در تاریخ 10 بهمن ماه دوره برگزار نخواهد شد، همچنین امکان پرداخت هزینه دوره بصورت اقساط نیز وجود دارد که طی دو قسط و هر قسط دو میلیون وصد هزار تومان می باشد، که قسط اول آن هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت می شود و قسط دوم بصورت چک دریافت می گردد که تاریخ وصول چک مورخ 98/11/17 میباشد
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر محمدعلی بشارت (فوق تخصص Sex Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران) سومین دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 42,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا برنامه تخصصي تربيت سکس درمانگر، چهار الي شش دوره 10 هفته اي سکس درماني است. در دوره اول، اصول، مفاهيم و فنون سکس درماني، ضمن پرزنت جلسات تفصيلي درمان مشکلات و اختلال هاي جنسي، مشاهده نحوه به کار گيري فنون درماني و تحليل فرايندها و مکانيسم هاي سکس درماني؛ آموزش داده مي شوند. اين برنامه مستقيماً توسط آقاي دکتر بشارت برگزار مي شود. هدف اصلي اين برنامه، آماده سازي تخصصي و تجربي شرکت کنندگان در دوره به عنوان درمانگراني است که بتوانند روش ها و فنون سکس درماني را به طور کامل و صحيح براي درمان مشکلات و اختلال هاي جنسي به کار بندند. اين دوره در يک بازه 10 هفته اي، هر هفته يک روز به مدت 8 ساعت برگزار مي شود. هر دوره سکس درماني مشکلات و اختلال هاي جنسي از ۱2 دی شروع مي شود و عمدتاً بر اساس تقويم دانشگاهي ادامه مي يابد.توجه: برنامه دوره هاي بعدي تربيت سکس درمانگر PTC براي درمان مشکلات و اختلال هاي جنسي متعاقباً اعلام مي شود.
طراحی سایت