چهارمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/11/11
طول دوره 8ساعت
توضیحات ساعت 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر لادن فتی (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ایران )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,970,000 ریال
تخفیف --
محتوا تعریف عزت نفس و شناسایی عزت نفس آسیب دیده-- طراحی و اجرای مداخله موثر برای عزت نفس اسیب دیده بر مبنای نظریه طرحواره
طراحی سایت