موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

سومین دوره خانواده درمانی (مثلث و مثلث سازی)

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1398/09/15
طول دوره 10ساعت
توضیحات ساعت 18-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر باقر ثنائی دکترای مشاوره (خانواده) از دانشگاه کلورادو در بولدر
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 3,710,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت