اولين دوره شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن (mindfulness)

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/03/22 الی 1394/03/29
طول دوره 16ساعت
توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر پروانه محمدخانی (هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,800,000 ریال
تخفیف --
محتوا

ساعت 16-8 مباحث نظری حضور ذهن و معنای آن حضور ذهن و رابطه ذهن با بدن تفاوت های بارز این درمان با سایر رویکردها و چرا تغییر از راه پذیرش عوامل خطر عود افسردگی و مهارت های لازم برای پیکار با آن پیاده سازی درمان و کار عملی مهارت های لازم در درمان حضور ذهن

طراحی سایت