اولين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات دوران کودکی

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/04/19
طول دوره 8ساعت
توضیحات

ساعت 16-8

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر اسما عاقبتی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,400,000 ریال
تخفیف --
محتوا

تکنیک های شناختی رفتاری در درمان اضطراب و نگرانی کودکان تکنیک های شناختی رفتاری در درمان افسردگی و غم کودکان تکنیک های شناختی رفتاری در درمان کمال گرایی کودکان تکنیک های شناختی رفتاری در درمان فوبی اجتماعی و ترس از دیگران در دوران کودکی تکنیک های شناختی رفتاری در درمان فوبی خاص و ترس های دوران کودکی تکنیک های شناختی رفتاری در مقابله با ترس از طرد شدن و تمسخر در کودکانتکنیک های شناختی رفتاری در درمان اختلالات برون ریز و خشم کودکان تکنیک های شناختی رفتاری در مقابله با کمال گرایی کودکان ایفای نقش و رفع اشکالات در اجرای عملی تکنیک ها

طراحی سایت