هفتمين دوره درمان خیانت زناشویی با رویکرد بینش مدار و شناختی هیجانی رفتاری

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/09/27 الی 1399/09/28
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت برگزاری 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 6,140,000 ریال
تخفیف --
محتوا محتوای دوره: تعریف خیانت توجه به مولفه های فرهنگی ارزیابی و فرموله کردن طراحی روند درمان مداخلات روان شناختی در 3 مرحله: - مرحله اول: کنترل آسیب و تنظیم هیجان - مرحله دوم: بررسی عوامل مداخله گر - مرحله سوم:فرایند بخشش
طراحی سایت