دهمین دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/06/20 الی 1399/06/21
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت 8 الی 16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 6,140,000 ریال
تخفیف --
محتوا با افزایش آمار طلاق و نیز ناسازگاری ها و بحران های موجود برای افراد مطلقه این کارگاه طراحی شد. در این کارگاه افراد آموزش می بینند که در چند مرحله مداخله انجام دهند. 1. مرحله پیش از طلاق...کمک به همسران برای بهترین تصمیم گیری همراه با آموزش مصاحبه انگیزشی 2. مرحله در حین طلاق. کمک به افراد برای مدیریت بحران و دوره سوگ 3. مرحله بعد از طلاق. آموزش مهارتها و تکنیک ها برای آماده سازی زندگی پس از طلاق
طراحی سایت