موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

دومين دوره مدیریت خشم در کودکان

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/12/22
طول دوره 5ساعت
توضیحات

9 الی 14 ساعت برگزاری

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر کارینه طهماسیان
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,920,000 ریال
تخفیف --
محتوا

1.. مقدمه 2. تعریف خشم، خصومت و پرخاشگری در کودکان 3. عوامل موثر در کیفیت تجربه خشم کودکان 4. اصول کنترل خشم در کودکان 5. معرفی و اجرای مراحل کنترل خشم

طراحی سایت