اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/02/23 الی 1394/02/25
طول دوره 24ساعت
توضیحات
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 3,450,000 ریال
تخفیف --
محتوا ساعت 16-8 توصیف و تعریف مشاوره پیش از ازدواج ضرورت مشاوره، اهداف و اصول ساختار جلسات بررسی آمادگی و مناسب بودن افراد برای ازدواج آشنایی با برخی تستهای متداول در این زمینه کمک به تصمیم گیری بهتر زوجین با توجه به نتایج مصاحبه و تفسیر نیمرخ تستهای زوجین شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف رابطه نکات کلیدی در مشاوره پیش از ازدواج
طراحی سایت