آشنایی با شبکه ملی ازدواج-تست

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1398/12/23
طول دوره 2ساعت
توضیحات چهارشنبه ساعت 13-14 و 15-16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر فرهمند
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت