موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

MMPI_2 اجرا, نمره گذاری و تفسیر

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/02/21 الی 1394/02/22
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت 17-9
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر حمید یعقوبی ( استادیار دانشگاه شاهد, مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم, رئیس انجمن علمی روانشناسي باليني ایران )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,800,000 ریال
تخفیف --
محتوا اجرا, نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI_2تست ام ام پی آی یک آزمون و تست بررسی تشخیص شخصیت است در این آزمون ۱۱مقیاس از ویژگی های شخصیتی آزمودنی را مورد بررسی قرار می دهد . مقیاس های این آزمون به دو دسته مقیاس های روایی و مقیاس های بالینی تقسیم بندی می شود
طراحی سایت