اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد (ACT)

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/05/04
طول دوره 5ساعت
توضیحات ساعت 15 الی ۲۰

به منظور استفاده بهينه از اين کارگاه يک گروه واتس اپ براي هر کلاس ساخته شده و روند ورود به کلاس براي شما چک خواهد شد تا در زمان برگزاري کارگاه مشکلي وجود نداشته باشد. در صورتي که شماره تماستان با شماره واتس اپ متفاوت است آن را به مسئول اموزش اطلاع دهيد.

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سارا گودرزی (دکترای تخصصی روانشناسی بالینی )
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,920,000 ریال
تخفیف --
محتوا آشنايي با مفاهيم أوليه اكت در زمينه فرزند پروري
بهبود الگوي رفتاري والدين با فوكوس روي بافتارها
آموزش به والدين در جهت آشنايي با پيشايند ها و پيامدهاي رفتارشان هنگام رفتار با كودك
طراحی سایت