دهمين دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان

نوع دوره مجازی
تاریخ دوره 1399/08/29 الی 1399/08/30
طول دوره 16ساعت
توضیحات ساعت 16-8
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر زهره عباسی (دکتری روانشناسی)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 6,140,000 ریال
تخفیف --
محتوا تربیت جنسی در مراحل رشد کودک
حیطه های تربیت جنسی
مراقبت های جنسی
پاسخگویی به سوالات جنسی
مواجهه با رفتارهای جنسی کودک و نوجوان الگوهای جنسی
آموزش مصونیت جنسی کودک و نوجوان
ارتباط دختر و پسر در جریان تحول
طراحی سایت