اولين دوره مربیگری مهارت ارتباط موثر

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/05/22
طول دوره 6ساعت
توضیحات

پنجشنبه ساعت 8-14

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر سارا بنی هاشمی -دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا

تربیت مربی مهارت ارتباط موثر از مجموعه کارگاه های مربیگری مهارت های زندگی

طراحی سایت