موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی روانـشناسـی، بزودی دوره های روانـشناسـی برای عموم را با برجسته ترین استادان برگزار می کند. لیست دوره ها

زوج درمانی بر اساس ارتقاء روابط همسران (مهارتهای ارتباطی بین فردی موثر و چگونگی مدیریت خشم)

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/05/15 الی 1394/05/16
طول دوره 16ساعت
توضیحات 8-16
مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس خانم دکتر منصوره السادات صادقی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 2,800,000 ریال
تخفیف --
محتوا زوج های زیادی در پی درمان می باشند. بسیاری از زوجین مهارتهای اساسی ارتباطی را نمی دانند و همین مساله منجر به تعارض بین زوجین شده است. یکی از 5 علت اصلی طلاق در همه کشورها نیز فقدان مهارتهای ارتباطی است. غنی سازی روابط زوجین براساس این مهارتها پیشرفت اساسی و خوبی برای حل تعارضات می باشد: رابطه اثربخش با همسر، مدیریت خشم خودم و چگونگی واکنش به خشم همسرم، مهارت حل تعارض و چگونگی تعامل با خانواده همسر از جمله مهارت هایی هستند که در آموزش های این دوره قرار دارند.
طراحی سایت