اولين دوره مربیگری مهارت حل تعارض

نوع دوره حضوری
تاریخ دوره 1394/06/30
طول دوره 6ساعت
توضیحات

دوشنبه ساعت 14-20

مکان تهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرس آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد
گواهی مدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه 1,000,000 ریال
تخفیف --
محتوا
طراحی سایت